WerkzaamhedenToeslag (excl. BTW)
Onderhandse volmacht koper/verkoper€ 75,00
Losse toestemmingsverklaring partner€ 75,00
Servicekosten/reservefonds opvragen€ 75,00
ErfdienstbaarhedenonderzoekUurtarief
Titel van aankomst is nalatenschapUurtarief
Burgerlijke staat van de verkoper is anders als bij de aankoopUurtarief
Notariële volmacht i.v.m. hypotheek€ 175,00
Opvragen eigendomsbewijs/akte van splitsing etc€ 15,00
Uitmeetkosten Kadaster bij overdracht gedeeltelijk perceel€ 995,00
Koopsom < 5000 en afmeting < 100 m2€ 60,75
Inschrijving koopovereenkomst kadaster€ 233,05
Meer dan 1 perceel wordt overgedragen€ 40,00
Waarborgsom/bankgarantie aanmanen€ 40,00
Kosten ech bij een hypotheek€ 10,00
Zakelelijke lastenopvragen (indien niet zelf aangeleverd)€ 20,00
Toestemmingsverklaring van echtgenote€ 75,00
Doorhaling per hypotheek (kosten verkoper)€ 150,00
Sleutelverklaring opmaken€ 100,00
Overbrugging€ 100,00
Aflossen kredieten€ 39,00
Toestemming bij verkoop van de woning (bijvoorbeeld gemeente/voorkeursrecht)€ 75,00
Rangwisseling€ 100,00
Problemen tussen partijen waarbij bemiddeling van de notaris is vereistUurtarief
Bij faillissement/onder curatele stelling/beslagUurtarief
Kadastrale inschrijving situatietekening€ 25,00
Vestiging beperkte rechten (zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheden)Uurtarief
Inschakelen tolk/vertaler (ex kosten tolk/vertaler)€ 95,00
Overboeken gelden naar andere notaris i.v.m. aankoop elders (Baarns Beslag)€ 45,00
Opstellen koopovereenkomst€ 195,00
Opstellen depotovereenkomst€ 160,00
Opvragen KvK-uittreksel€ 7,50
Opvragen statuten KvK€ 25,00
Uitstel afspraak ondertekening aktenMin € 100,00 (tenzij de bestede uren dit bedrag overschrijden)
Zaak gaat geheel niet doorMin € 100,00 (tenzij de bestede uren dit bedrag overschrijden)